อยู่กับปัจจุจัน กลับมาๆ จงขอบคุณลมหายใจ ขอบคุณร่างกายที่ครบ 32 ขอบคุณที่ยังมีที่นอน เรามีแรงขึ้น
โฆษณา