เคยมีเด็กมัธยมต้นถามเราแบบนี้ค่ะ เราพยายามตอบโดยคำนึงถึงระดับเซลล์สมองของเด็ก ที่จะสามารถทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ เราตอบว่า..
1
สรรพชีวิตที่มี-ที่เห็น-ที่เป็นอยู่ ณ ขณะนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาก็เป็นแบบนี้ แต่เป็นการวิวัฒน์ของสิ่งมีชีวิต
นกบินได้ ไม่ใช่เพราะเกิดมาก็บินได้ แต่เพราะนกมีวิวัฒนาการ มนุษย์เป็นแบบนี้ ไม่ใช่เกิดมาก็เป็นแบบนี้ แต่เพราะมนุษย์มีวิวัฒนาการ ฯลฯ
สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น มิใช่เพราะมีผู้สร้าง สิ่งมีชีวิตต่างๆดำรงอยู่ เพราะวิวัฒน์อยู่ตลอด
อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ช่วยฉุดออกจากหลุมดำได้ อาจจะยิ่งจมหายกลายเป็นหลุมดำมวลยิ่งยวดไปเลย!!
  • 3
โฆษณา