บรรยากาศในชีวิต
ช่วยบ่มเพาะความสำเร็จ...
ต้นไม้เติบโตออกดอกได้ผลดี
เพราะดินอุดม อากาศสดชื่น
ได้รับน้ำและแร่ธาตุที่ดี
เหมาะแก่การเจริญงอกงามฉันใด
คนจะฉลาดประสบความสำเร็จได้
ก็ต้องได้รับบรรยากาศในชีวิตที่ดีฉันนั้น
สร้างโลกที่ห้อมล้อมตัวคุณด้วย
..บ้านที่สะอาดน่าอยู่
..ครอบครัวที่อบอุ่น
..เลือกเพื่อนที่พูดแต่สิ่งดีๆ
เกื้อกูลประโยชน์กัน
..เติมความรู้และลงทุนทางปัญญา
ให้ตัวเองเสมอ...❤️
-by Lifecoach จิตใต้สำนึก-
โฆษณา