2 ต.ค. 2022 เวลา 06:48 • ปรัชญา
มีหรือไม่มี..ไม่สำคัญเท่า
"รู้ว่าโลกต้องการอะไร & เรามีอะไรที่โลกต้องการ"
เป้าหมาย ไม่ได้ช่วยให้เราอยู่รอดได้บนโลกใบนี้!!
โฆษณา