ใจที่อ่อนแอ หมดแรง คล้ายกับต้องการกำลังใจอะไรบางอย่างไหมคะ...
ถ้าเป็นอย่างนั้น สำหรับเราคือ ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อน เรามีความคิดในเรื่องรักตัวเองให้พอก่อน ค่อยเผื่อแผ่ความรักไปยังคนอื่นๆค่ะ...
ถ้าเรารักตัวเองมากพอ เราจะไม่อยากให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ไม่ดี..
หรือหากบางคนมีสิ่งยึดเหนี่ยวอื่นๆเช่น ครอบครัว ความรัก สัตว์เลี้ยง เพื่อน ...
ก็อาจใช้ปัจจัยเหล่านี้ ลุกขึ้นมาสู้เพื่อเค้าค่ะ..
เอาใจช่วยทุกคนรวมถึงตัวเองด้วย❤️
โฆษณา