2 ต.ค. 2022 เวลา 13:55 • ความคิดเห็น
ไม่เคย ไม่ค่อยมีส่วนร่วม ก็เป็นเรื่องปกติ..
ถ้าไม่มีส่วนร่วมเพราะ ไม่ชอบเรื่องรึบรรยากาศแบบนี้ อันนี้...อยากให้มองว่า...ถ้าใครศีลเสมอกัน จะเข้าใจ และปรับเพื่ออีกฝ่าย ไปด้วยกันได้
ถ้าศีลไม่เสมอกัน โดยเรา ศีลสูงกว่า ชอบสิ่งที่สว่างกว่า ก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไร
มงคล38ประการ ข้อแรก คือ ไม่คบ คนพาล
ข้อสอง คือ ให้คบบัณฑิต
คนที่ ไม่พอใจ เรา ในเรื่องไม่เป็นเรื่อง รึ ไม่ชอบเราเพราะ เราไม่เข้าพวก ไม่ทำอะไรแบบที่เค้าทำ (ซึ่งสิ่งที่เค้าทำ ก็ไม่มีสาระ)... อันนี้ อาจจะนับเป็นหนึ่งในคนพาลได้
กรณีเลยเถิด
หาก คนที่ศีลและความชอบอยู่ระดับที่จะดึงเราลง (.*.) ไป เค้าไม่พอใจ เลิกคบ ก็ปล่อยไป...
หลุดจากกันไปได้ อาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ
* นึกสภาพ ผับที่ไฟไหม้..จะเกิดกับคนที่ชอบไปสถานที่แบบนี้ ..คนที่ไม่ชอบไป โอกาสเจอเป็น 0
โฆษณา