โชคดีที่คนที่รู้จัก มีตังและจริงใจ แต่อย่างไรก็ตาม
สำหรับคนจนที่จริงใจ ถ้าเกิดคิดจะยืมตังเรา ก็คงจะคิดคืนดิเน้าะ เพราะเค้าจริงใจ ☺️
  • 5
โฆษณา