💎 สาเหตุ- สงครามรัสเชียยูเครน 💎
👉 กรณียูเครน ต้องปูพื้นฐานก่อนว่า ในยูเครนนั้น มีคนอยู่ 3 ชาติพันธ์ุที่มีบทบาท คือ
- คนยูเครน คือคนส่วนใหญ่
- คนรัสเชีย มีอยู่ 17 %
- คนยิวมีอยู่ประมาณ 3% (1.4 ล้านคน)
➡️ คนยิวนั้น แม้จะมีอยู่เพียง 3% แต่คุมเศรษฐกิจ การศึกษา อำนาจการเมือง แม้แต่ เชเลนสกี้ ปธน ยูเครนยังเป็นคนเชื้อสายยิว
➡️ รองจากยิวก็คือคนเชื้อชาติรัสเชียที่ส่วนใหญ่ครอบครองพื้นที่ในแคว้นดอนบาสและโดเนส ที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มากๆ
- กล่าวง่ายๆ ว่าในยูเครน คนเชื้อสายรัสเชียเป็นคู่แข่งด้านเศรษฐกิจ, การเมือง และทุกด้านกับคนเขื้อสายยิวในยูเครน ส่วนคนเชื้อสายยูเครนเองเป็นพลเมืองชั้นสามในแผ่นดินตัวเอง
2
👉 คนยิวต้องการอะไร?
1.อยากได้พื้นที่แหล่งแร่ในโดเนส - ดอนบาส ทางเดียวที่จะทำได้ ก็คือต้องหาทางขับไล่คนรัสเชียออกไปจากพื้นที่ดอนบาส-โด้เนส
1
2.อยากได้ยูเครนเป็นแผ่นดินใหม่ที่มั่นคงของคนยิว ที่เมื่อไล่คนรัสเชียออกไปจากแผ่นดินยูเครนหมดแล้ว จะค่อยๆ อพยพคนยิวจากอิสราเอลและอเมริกาเข้ามาปักหลักอาศํยอยู่อย่างม้่นคงต่อไป (ความจริง แม้ไม่ไล่คนรัสเชียไป ยิวก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้ แต่เพราะยิวโลภมากเกินไป )
- ยิวในยูเครนจึงประสานกับยิวในสหรัฐอเมริกา และยิวอิสราเอล วางแผนปลุกระดมคนยูเครนหัวรุนแรงให้เกลียดชังคนเชื้อสายรัสเชียในยูเครนรัสเชีย
1) เรียกกลุ่มหัวรุนแรงนี้ว่าพวก "นีโอนาซี"
4
👉 ด้วยเหตุนี้ยูเครนจึงออกกฎหมายมาบีบคนเชื้อสายรัสเชียต่างๆ นาๆ เช่น ห้ามพูดภาษารัสเชีย และอื่นๆ เมื่อคนรัสเชียขัดขืน จึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างพวกนีโอนาซี กับคนเขื้อสายรัสเชียตามแผนยิว และมีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุคนรัสเชียในโดเนส-ดอนบาส ไปกว่า 10,000 คน
1
- ปูตินแห่งรัสเชียจึงยื่นมือมาช่วยคนรัสเชียในโดเนส-ดอนบาส ให้การสนับสนุนอาวุธให้คนรัสเชียในโดเนส -ดอนบาส เพื่อให้ต่อสู้ ปกป้องตนเอง
- ยิวในยูเครนจึงคิดให้เชเลนสกี้ ซึ่งมีเชื้อสายยิว สมัครเข้านาโต้เพื่อเอาไอ้กันมาร่วมต้านรัสเชียตามแผนขั้นต่อไปของยิวเพื่อการยึดครองยูเครน โดยกองทัพไ้อ้กันจะเข้ามาตั้งฐานทัพให้การคุ้มครองคนยิวที่จะอพยพตามมาสัมปทานแหล่งแร่ในโดเนส-ดอนบาส
3
- พร้อมกับได้ตั้งฐานขีปนาวุธข้ามทวีป และขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธจ่อคอหอยรัสเชีย ซึ่งถ้าอเมริกันเข้ามาตั้งฐานขีปนาวุธที่ยูเครนได้ ต่อไปในอนาคตรัสเชียก็ไม่สามารถต่อสู้กับอเมริกาได้เลย ไม่ว่ารัสเชียจะมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่กี่หมื่นลูกก็ตาม ก็ไร้ความหมาย
เพราะในอนาคตถ้าเกิดรัสเชียกับอเมริการบกัน อเมริกายิงนิวเคลียร์จากยูเครนเพียง 3 นาทีก็ถึงนาทีก็ถึงมอสโคว์แล้ว
➡️ รัสเชียจึงยอมไม่ได้ที่จะให้ยูเครนเข้านาโต้
👉 เมื่อรัสเชีย ขอให้ยูเครนไม่เข้านาโต้ และขอให้นาโต้ไม่รับยูเครนเข้านาโต้ แต่ทั้งยูเครน และนาโต้ก็อ้างสิทธิ์ความเป็นเอกราช จะทำอะไรก็ได้
- ซึ่งเป็นข้ออ้างขี้โกงของอเมริกาและยูเครน เพื่อรุกคืบ คุกคามรัสเชีย
(เปรียบเทียบกับกรณี รัสเชียจะไปตั้งฐานขีปนาวุธที่คิวบา ในยุค ปธน.เคเนดี้ ซึ่งอเมริกาไม่ยอม ยื่นคำขาดให้รัสเชียถอนขีปนาวุธออกไป ถ้ารัสเชียไม่ถอนขีปนาวุธจากคิวบา สหรัฐอเมริกาก็จะทำสงครามกับรัสเชีย และรัสเชียถอนออก เรื่องจึงยุติ)
2
➡️ ด้วยเหตุที่อเมริกาและยูเครนเปิดเกมส์รุก คุกคามรัสเชีย จนรัสเชียไม่มีทางเลี่ยง
- ทางเลือกของรัสเชียเหลือทางเดียว คือ ต้องโจมตียูเครน ก่อนเข้านาโต้ รบเป็นรบ ต้องสู้ในขณะที่สู้ได้ ถ้ารัสเชียไม่ก่อสงครามในตอนนี้ ในอนาคตถ้าอเมริกาตั้งฐานทัพ ตั้งระบบขีปนาวุธในยูเครนเสร็จ รัสเชียจะไม่มีวันสู้อเมริกันได้เลย
1
➡️ จึงสรุปได้ว่า รัสเชียทำสงครามที่เป็นธรรม เพื่อปกป้องตนเอง ส่วนยูเครน กับนาโต้ เป็นผู้รุกราน เป็นผู้ก่อสงคราม
2
➡️ อีกนัยยะหนึ่ง ในทางกฎแห่งกรรม ยูเครนก่อกรรม จึงต้องรับกรรม
- ยูเครนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนรัสเชียก่อน ยูเครนจึงเท่ากับเป็นอาชญากร โดยมีเจ้าพ่ออเมริกาหนุนหลังอาชญากร
- ส่วนรัสเชีย เป็นผู้ถูกกระทำ ที่ต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัว
ขอบคุณข้อมูล จากไลน์ แชร์มา(ไม่ปรากฏ
ชื่อผู้เขียน)
26 ถูกใจ
12 แชร์
4.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 26
    โฆษณา