2 ต.ค. 2022 เวลา 22:12 • ความคิดเห็น
เป็นธรรมดาค่ะ บางคนเขาก็ชอบ เขาก็สนใจ เขาก็ทำ บางคนไม่ชอบก็ไม่สนใจไม่ทำ
โฆษณา