ถ้าลูกสอง คนส่วนใหญ่จะอยากได้ ชายคน-หญิงคน แต่จริงๆพอเด็กโตขึ้น พี่น้องเพศเดียวกันจะสนิทกันมากกว่า เป็น BFF กันไปตลอดชีวิต พี่น้องต่างเพศมักมี conflict of interest หรือหากพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกอย่างไม่เท่าเทียม ยากมากที่พี่น้องจะรักกันหรือสนิทกัน
1ถูกใจ
60รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...