LEARN TO LIFE, POINT TO CHANGE.
เรียนรู้จากชีวิต เพื่อจุดประกายสู่การเปลี่ยนแปลง
แนวคิดใหม่ของ THE MODERNIST เว็บไซต์สื่อออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ทดลองทางด้านคอนเทนต์ของส่องสื่อ มีเดีย แลป จากแนวคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านสื่อของส่องสื่อ จนวันนี้เรากลับมาภายใต้แนวคิดที่อยากให้ทุกบทสัมภาษณ์ที่ออกมาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้อ่าน การันตีจากผลงานที่ผ่านมาของทีมงานทั้งหน้าเก่าและใหม่ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสรรค์เนื้อฟหาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมมากกว่า 700+ ชิ้นตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
THE MODERNIST ในปีนี้และปีต่อๆ ไปจึงเปลี่ยนโฉมตัวเองใหม่ ด้วยชื่อในตระกูล THE ที่สะท้อนความเป็นที่หนึ่งทางด้านการเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์เนื้อหา ส่วนคำว่า MODERNIST ยังคงความเป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยฐานกลุ่มผู้อ่านอายุ 15-35 ปีใฝนหัวเมืองใหญ่ที่อยากอ่านเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งการันตีตลอดทั้งปี 2022 ด้วยผู้อ่านรวมกันมากกว่า 300,000+ Views
THE MODERNIST ในปีนี้จึงเน้นบทสัมภาษณ์ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ Business, Social และ Media/Entertainment ซึ่งจะเริ่มทยอยนำเสนอเนื้อหาให้ได้พบกันเร็วๆ นี้ บนเว็บไซต์ชื่อใหม่ www.themodernist.in.th และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพียงค้นหาคำว่า themodernistth
อีกไม่นานเกินรอ พบกันที่นี่!
#TheModernistTH - LEARN TO LIFE, POINT TO CHANGE.
ติดตามเราได้ทาง https://www.themodernist.in.th
ติดต่อโฆษณา: 061-662-9142
202 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา