งานของเราเป็นการสนองความต้องการของผู้อื่นไม่ได้ทำงานเพื่อบริการตัวเอง.ดังนั้นงานของเราควรเกิดจากความต้องการของผู้อื่นไม่ใช่ความต้องการของตัวเอง.
ถ้าเราชอบอ่านหนังสือและอ่านออกเสียงได้ดี...ไปเป็นผู้ประกาศข่าวได้ครับ.แต่ถ้าอ่านไม่เก่งนับเลขไม่เก่ง...นับแค่1-8 ได้ก็ทำงานเป็นกรรมการมวยได้แล้วครับ
  • 1
โฆษณา