บางคนก็บอกให้เรามีเป้าหมาย
แต่ทางศาสนาให้อยู่กับปัจจุบัน
อย่ากังวลอนาคต อดีต
1 ถูกใจ
84 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา