โลกนี้มีคนอยู่ 2 แบบ
1 คบได้
2 คบไม่ได้
ถ้าต้องเลือกคือ1 คบได้คือคนจน และคบไม่ได้เหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนคือคนรวยที่ไม่เลือก
  • 2
โฆษณา