มีบัญชีอยู่แล้ว?
ผู้ถือหุ้น "TRUE-DTAC" โหวตเลื่อนประชุมดีลควบรวมธุรกิจคะแนนเสียงกว่า 99%
TRUE-DTAC จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งที่ 1 ซึ่งมีมติโหวตเลื่อนประชุมดีลควบรวม แต่ระยะเวลาไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ด้วยคะแนนเสียงกว่า 99%
วันนี้ 3 ตุลาคม 2565 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ TRUE และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมครั้งที่ 1 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ DTAC ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 610 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,297,121,238 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 75,8121 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
และมีผู้ถือหุ้นของ DTAC เข้า ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,612 รายถือหุ้นรวมกันเป็นจํานวนทั้งสิ้น 2,046,573,410 หุ้น คิดเป็น ประมาณร้อยละ 86.4331 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ DTAC ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 149 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ในการนี้บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังต่อไปนี้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ DTAC มีมติอนุมัติขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ DTAC ตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน กว่าที่กําหนดไว้ในมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ DTAC ที่มาประชุม ดังนี้
 • สําหรับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยถึงร้อยละ 99.2599 หรือคิดเป็นคะแนนเสียง 27,143,019,062 เสียง
 • ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีเพียงร้อยละ 0.7397 หรือคิดเป็นคะแนนเสียง 202,273,746 เสียง
 • โดยมีผู้ที่งดออกเสียงร้อยละ 0.0004 หรือคิดเป็นคะแนนเสียง 123,020 เสียง.
1.4K รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ศึกลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกยังไม่จบ ศาลสั่งห้ามถ่ายทอดผ่าน AIS PLAYBOX ฟุตบอลโลกเริ่มแข่งขันมาแล้ววันนี้เป็นวันที่ 7 แล้ว แต่ดูเหมือนว่า ศึกนอกสนามในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกในประเทศไทยยังไม่จบ เพราะล่าสุดศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ SBN ผู้ให้บริการ AIS PLAYBOX ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก (World Cup Final 2022) ผ่านโครงข่าย IPTV เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
   แพลนทริปเที่ยวปลายปีนี้กันหรือยังคะ มาสร้างโมเมนต์ดีๆ ด้วยการพักผ่อนช่วงปลายปี กับ Veranda Resort & Veranda Collections ✨ ไม่ว่าจะทริปทะเลหรือภูเขา เลือกที่ชอบ แล้วจองห้องพักเลย !
   Honey Brooks ชาวนาสุดแซ่บจากออสเตรเลีย ที่ถูกสามีทิ้งให้ดูแลลูกน้อยและฟาร์ม ขณะที่เขาออกไปทำงานข้างนอก
   ตำนานคลาสสิค ที่ดีเอโก้ มาราโดน่า กล่าวหาว่าโทมัส มุลเลอร์ เป็นเด็กเก็บบอล เป็นเรื่องจริงไหม ถ้าไม่จริง แล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น วิเคราะห์บอลจริงจังจะเล่าให้ฟัง เมื่อวานนี้ (25 พฤศจิกายน) เป็นวาระครบรอบ 2 ปีที่ดีเอโก้ มาราโดน่า เสียชีวิต
   ดูทั้งหมด