ถ้าเป้าหมายระยะยาว ผมว่าปกติ
แต่เป้าหมายระยะสั้นจนถึงสั้นมาก
คิดว่าน่าจะมีไว้บ้าง
36 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา