4 ต.ค. 2022 เวลา 03:11 • ความคิดเห็น
รับรู้ทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมันมีเหตุและผลของมัน ไม่ว่ามันต้นเหตุจะเกิดจากอะไร ไม่โทษทุกสิ่งที่ทำให้เป็นไปอย่างนั้น ยอมรับและให้อภัยทุกสิ่งแม้กระทั้งตัวเราเอง สุดท้ายอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ผ่านมา
โฆษณา