ไม่ผิดหรอกครับ แต่ควรมีเพราะจะทำให้เรารู้ว่าเราจะไปทางไหน แต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากแค่ให้ภาพการดำเนินชีวิตมันชัดขึ้นไม่อยู่อย่างคนหลับไหลมืดบอดทั้งที่ตื่นอยู่ หรือ มีชีวิตไปวันๆแบบนั้น เอาเป้าหมายกว้างๆก็ได้ครับ เช่น ฉันจะเป็นผู้ให้ ฉันจะทำให้คนรอบข้างมีความสุข ฉันจะไม่โกรธกับเรื่องเล็กน้อย ฉันจะรักษาศีล5 ฯลฯ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา