1.ต้องรักตัวเอง มากกว่ารักเค้า? 2.หาข้อดี ข้อเสีย ของความสัมพันธ์เดิม ถ้ามีข้อเสียมากกว่าก็ต้องmove on , 3.ใช้สมอง ตรรกะ( reasons) มากกว่า ความรู้สึก ( Feeling)
104 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา