ยอมรับความจริงว่า มันจบแล้ว เป็นไปไม่ได้แล้ว
หาวิธีใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไป
และ เอิ่ม คนต่อไป เชิญกดบัตรคิวค่า🎉
95 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา