ไม่เป็นตัวของตัวเอง ประหม่า ใจเต้นแรง พูดไม่ออก เหมือนตกอยู่ในภะวัง
โฆษณา