เราคิดว่าตามความจริง ไม่ต้องบวกหรือโลกสวย แต่ไม่ควรติดลบค่ะ
3ถูกใจ
75รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...