เราจะรู้ได้ยังไงคะ ว่าตอนนี้เราเป็นตัวของตัวเองอยู่หรือเปล่า ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้าตอนนั้นทำอะไรไปแล้วมีความสุข...เริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วครับ..แต่ถ้ามีทุกข์ตามมา...แสดงว่า..ตัวเองเริ่มมีปัณหากับตัวเองเเล้ว..ว่าตัวตนไม่ตรงกับการแสดงออก..ค้นหาใหม่แล้วแก้ไขให้ตรงกัน..ก็จะพบกับตัวตนที่แท้จริง ถูกต้องและพอใจ..ครับ..ท่านพุทธทาสกล่าวไว้...กราบคารวะท่านผู้จำเริญในธรรม..
โฆษณา