ตราสารหนี้ คืออะไร
วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ "ตราสารหนี้" กันนะครับ
หลายๆคน อาจจะยังไม่รู้นะครับ ว่าตราสารหนี้คืออะไร
ตราสารหนี้ ก็คือ ตราสารทางการที่ผู้ถือมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้ผลตอบแทนในรูปแบบของ "ดอกเบี้ย" ตามระยะเวลาที่กำหนด และจะได้รับ เงินต้น คืนเมื่อครบกำหนด ตัวอย่างของตราสารหนี้ที่เราสามารถพบเห็นได้ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน
โดยแบ่งออก 6 ประเภท คือ
1.ตามผู้ออกตราสาร
2.ตามสิทธิในการเรียกร้อง
3.ตามการใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน
4.ตามวิธีการจ่ายดอกเบี้ย
5.ตามลักษณะการถือสิทธิ์
และ 6.ตามชนิดของอัตราดอกเบี้ย
Biz Fact | แนวคิดธุรกิจ การบริหาร เศรษฐกิจ การตลาด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา