หากคนๆนั้น เคยมองโลกในแง่ร้ายมาก่อน ก่อนจะมองโลกในแง่ดีได้ ก็ต้องหลอกตัวเองก่อนบ่อยๆ ด้วยการสอนตัวเองให้คิดดี มันก็จะพอคิดดีขึ้นมาได้ แต่หากทว่า คนๆหนึ่ง เกิดมามีจิตใจมองโลกในแง่ดีอยู่แล้ว มันจะเป็นเรื่องธรรมชาติ ของบุคคลเหล่านั้น ทุกคนมีchip ฝังนิสัยพืนฐานมาแต่เกิด จึงทำให้โลกนี้มีความแตกต่าง หากจะแยกคนสองประเภทออกจากกัน จะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก ว่าเป็นธรรมชาติ หรือแสแสร้ง
3 ถูกใจ
147 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา