สยองน่ากลัว แต่แสยงไม่น่าเข้าใกล้ เหมือนเจอผี กับเจอแมลงสาบ ดังนั้นส่วนตัวกลัวแมลงสาบมากกว่าผี ขอเลือกแสยงค่ะ😊
โฆษณา