6 ต.ค. 2022 เวลา 04:00 • ปรัชญา
มันไม่สามารถตอบได้ เพราะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน วิถีแห่งความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน ชุดข้อมูลที่มีและได้รับมาจากผู้คนรอบข้าง และทัศนะคติต่างๆ
ด้วยสภาวะวัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความต้องการของชีวิต และประสบการณ์เกี่ยวกับผู้คน จึงตัดสินในข้อความบทเดียวไม่ได้
คำตอบที่นี่ก็แค่รู้ถึงวิถีของคนตอบเท่านั้นเองค่ะ แต่ถ้าจะสรุปได้ให้ได้ใจความทั่วไปก็คือ
รู้ว่าอะไรดีกับชีวิตของตัวเองก็ทำ มีแค่นั้นค่ะ
โฆษณา