3 วิธีการตรวจสอบทนายเก๊
จากกระแสข่าวพ่อค้าขายไก่หมุนปลอมเป็นทนายขึ้นว่าความในศาลสะเทือนวงการยุติธรรมอย่างมาก นอกจากการว่าความแล้วยังกล้าปลอมคำพิพากษาอีกด้วย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังเข้าไม่ถึงการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้เขียนเองก็มักจะแนะนำให้ลูกความใหม่ทำการตรวจสอบผู้เขียนว่าเป็นทนายความจริงหรือไม่กับสภาทนายความทุกครั้ง
การตรวจสอบว่าใครเป็นทนายปลอมหรือทนายความจริงนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1. ขอดูใบอนุญาตเพื่อดูให้แน่ใจในเบื้องต้นว่าเป็นทนายความจริงๆ แต่ก็ยังไม่พอเพราะจากข่าวเราก็พบว่าใบอนุญาตสามารถปลอมกันได้ ข้อมูลสำคัญในใบอนุญาตคือชื่อนามสกุลและเลขที่ใบอนุญาต โดยเลขที่ใบอนุญาตนั้นจะอยู่มุมบนขวาของบัตร จะเป็นตัวเลข xxx/ปี พ.ศ. ด้านหลังของบัตรจะมีวันหมดอายุบัตร บัตรทนายความนั้นจะมี 2 ประเภทคือ ประเภทสองปี กับประเภทตลอดชีพ บัตรประเภทสองปีนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นทนายมาสองปีหรือให้เป็นทนายแค่สองปี แต่หมายถึงเปลี่ยนบัตรทุกสองปี ส่วนประเภทตลอดชีพนั้นต้องเปลี่ยนบัตรทุก 6 ปี
2. นำข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบกับสภาทนายความโดยสามารถโทรติดต่อไปที่หมายเลข 02-522-7124 ถึง 27 , 02-522-7143 ถึง 47 หรือ สายด่วนสภาทนายความ โทร. 1167 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่เลขที่ สถาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยในการตรวจสอบนั้นไม่เพียงแต่ตรวจสอบว่าเป็นทนายความจริงหรือไม่ แต่ควรตรวจสอบด้วยว่าทนายความคนนั้นเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ เช่นตระบัดสินลูกความ ละทิ้งคดี เป็นต้น เพื่อเป็นการคัดกรองว่าจะได้ทนายความตัวจริงและเป็นทนายความที่ตั้งใจทำงานให้เราจริงๆ
3. เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นทนายความจริง คุณยังควรที่จะต้องตรวจสอบอีกว่าเขาเคยทำคดีหรือขึ้นว่าความจริงๆ โดยเฉพาะหากเป็นคดีสำคัญอย่างคดีอาญาที่มีโทษจำคุกเข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งต้องใช้ทนายความที่มีประสบการณ์ทำคดีอาญามาก่อน มิฉะนั้นอาจจะทำให้คดีเสียหายได้ วิธีการตรวจสอบประสบการณ์ทำคดีนั้นอาจทำให้หลายวิธี เช่น ดูในโปรไฟล์เฟสบุค โปรไฟล์ติ๊กต่อก สอบถามจากลูกความท่านอื่น หรือขอดูใบรับรองการทำคดี ซึ่งอาจไม่ได้มีทุกคนจะมีเฉพาะทนายความที่เก็บคดีเพื่อสอบผู้พิพากษาอัยการเท่านั้น
หากไม่อยากตกเป็นเหยื่อทนายความเก๊ จนคดีของคุณต้องเสียหาย คุณจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่าคนๆ นั้นเป็นทนายความจริงและมีประสบกาณณ์ทำคดีมาแล้วด้วยสามวิธีง่ายๆ ดังกล่าวข้างต้น
3 วิธีตรวจสอบทนายเก๊
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา