คำถามประเภทนี้ ส่วนใหญ่มาจากคนไกลตัว ญาติห่างๆหรือคนที่ไม่ได้สนิท ยิ่งในสังคมหรือแวดวงที่มีระบบอาวุโส ผู้น้อยมักอึดอัดใจกับความไม่ประสาของผู้ใหญ่บางคน
1
ไม่เฉพาะเวลาโดนตั้งคำถาม แต่รวมถึงในหลายๆสถานการณ์ หากเรารู้สึกขุ่นมัวอึดอัด สิ่งที่เราควรจัดการคือ ทักษะในการอยู่ร่วมกับคนหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
1
ความขุ่นมัวทำให้เรามองภาพไม่ชัด ความอึดอัดทำให้เราดิ้นหนีแทนที่จะเผชิญ พึ่งจัดการสิ่งเหล่านี้ก่อนค่ะ เขาถามด้วยความปรารถนาดี ความอยากรู้อยากเห็น ล้ำเส้น หรือถามไปงั้นๆ ฯลฯ แยกแยะให้ออกเสียก่อน
1
การโดนตั้งคำถาม เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พึงใช้สิ่งนี้มาขัดเกลาความคิดของเรา จึงจะเกิดประโยชน์ค่ะ
1
1ถูกใจ
78รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...