แฟนอาจจะกลัวที่จะมีลูกเพราะชีวิตไม่มั่นคง อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ ที่ทำให้ครอบครัวไม่สมบรูณ์ขาดความอบอุ่น
ถ้าเคยอ่าน soical อาจจะเคยเห็นประโยคว่ามี"มีพ่อมีแม่เมื่อพร้อม"
1
208 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา