คนเราต้องมีจุดหมาย
ท้าไม่พยายาม ก็ไม่อาจเป็นสิ่งนั้นได้
50รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...