เข้ามาเพราะสงสัยว่าคิดจะถามอะไร
พอมาเห็นส่วนขยายความ ก็ไม่สามารถเข้าใจได้อยู่ดี
ขออภัยที่ไม่สามารถเข้าใจได้
ถ้าจะเพิ่มเติมข้อมูลก็ดีเลย เพราะยังสงสัยอยู่
62 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...