กับบางสถานการณ์
......การแสดงความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ
......เป็นเรื่องที่พึ่งกระทำ
และในสถานการณ์เดียวกัน
......การแสดงความคิดเห็นโดนปราศจากการไตร่ตรอง
.....เป็นเรื่องที่ต้องระวัง
38 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...