เด็กสามารถสอนผู้ใหญ่สามสิ่งได้เสมอ:
มีความสุขโดยไม่มีเหตุผล
การยุ่งอยู่กับบางสิ่งอยู่เสมอ
และต้องการสิ่งที่เขาต้องการด้วยพลังทั้งหมดของเขา
( เปาโล Coelho )
67 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา