เราลืมไม่ได้หรอกค่ะ ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน ฝากความทรงจำแบบไหนไว้ให้เรานึกถึง
โฆษณา