รู้จักตัวเอง
ย้ำว่า..
"รู้จักตัวเอง"
ไม่ต้องไปมองความสุขคนอื่น
แต่เมื่อเรารู้จักตัวเองเราก็รู้ว่าต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร
ถ้าคอยเปรียบเทียบจนลืมตัวตนของตัวเองนั่นก็จะเป็นที่มาของทุกข์
เช่น ถ้าเราเป็นกระต่ายเกิดอยากลงอาบในบ่อเดียวกับช้าง ก็เหมือนเดินหาทุกข์ด้วยเหตุที่เกินกำลังเกินอัตภาพของตน🙂
35 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา