10 ต.ค. 2022 เวลา 19:49 • ปรัชญา
ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมหวังในเงื่อนไขบางประการ
2
แต่ความสมหวังในเงื่อนไขบางประการเกิดขึ้นจากความสุข
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
10
ส่องไฟไปตรงไหนก็เห็นแค่ตรงนั้น
ส่วนใหญ่ความเชื่อจึงเป็นตัวกำหนดชะตากรรม
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
3
อย่าพยายามเติมถ้วยของผู้อื่น เพราะเขาต้องทำมันเอง
1
แต่จงจุดคบเพลิงในตัวเขาด้วยการเป็นแรงบันดาลใจ
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
1
นกปรารถนาเสรีจึงยกปีกขึ้นสู่ฟ้า
จิตวิญญาณสูงเพียงไหนให้ดูจากสิ่งที่ได้กระทำ
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
1
ดอกไม้งดงามเพราะมันเป็นดอกไม้
ศีลเกิดจากธรรมชาติแท้จริงของจิตใจ ไม่ใช่การไปบังคับมัน
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
มีแต่ผู้ยังหลงอัตตาที่เรียกร้องความสนใจด้วยการยกตนขึ้นเหนือผู้อื่น
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
1
สมาธิเกิดจากการหยุดคิด
การบรรลุอยู่ในขณะรวมเป็นหนึ่งกับสรรพสิ่ง
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
ความฉลาดอยู่ในกระบวนการคิด
ส่วนปัญญานั้นมาจากการสังเกตเห็น
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
คุรุผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ที่ใครๆก็รู้จัก
เขาเร้นตนในความสงัดแห่งใจเรา
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
1
ความคิดลบทั้งปวงไม่ได้ทำร้ายผู้อื่น นอกจากผู้ที่ครอบครองมัน
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
อย่าเรียกร้องต้องการรัก แต่จงค้นหาวิธีที่จะแจกจ่ายมันออกไป
แล้วจะได้รับชีวิตที่สมบูรณ์เอง
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
1
ไม่มีสิ่งใดจริงแท้และงดงามกว่าความรัก
1
ดังนั้นจงแสดงสัจจะของท่านจากรักที่ขยายตัวออกมา
1
เพื่อว่าจะได้ไม่มีความผิดพลาดเลย
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
1
เดี๋ยวนี้มีแต่ผู้อรหันต์ ผู้เป็นหนึ่งกับพระเจ้า แต่ไม่มีผู้ใจอ่อนหวานเลย
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
1
คำหวานๆไม่ได้หมายความว่ารักเสมอไปหรอกนะ
1
ส่วนใหญ่น้ำตาลที่ทำให้ป่วย
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
2
สมาธิคือดินของต้นปัญญา
2
ส่วนน้ำที่รดมันนั้นคือประสบการณ์
1
โฆษณา