แสงสว่างครับที่เรียกว่า
- บุญกุศล
- ความชัดเจน
- ความดีงาม
- การมีสติปัญญาที่ดี
- ความรู้แจ้ง
- การเฝ้าระวัง
- ความเห็นอกเห็นใจ
- ความเมตดา
- ความศรัทธา
- ความไม่ท้อถอย
- การละอกุศลทั้งปวง
3
สำหรับผมนะประมาณนี้ครับนิยาม😊
1
  • 3
โฆษณา