ถ้าเป็นความรัก+ ความสัมพันธ์=ถ้าหมายถึงใช้ชีวิตร่วมกัน จริงๆมันแน่นอนต้องมีความพร้อม และเงินก็เป็นส่วนนึงของความพร้อมนี่ด้วยแน่นอน,,,,ส่วนจะเป็นเงินจากใคร, ฝ่ายไหน, มากน้อยเท่าใด มันก็แล้วแต่คู่ของแต่ละคน !!เพราะทุดคนต้องใช้เงินในการดำรงค์ชีวิต?? ยิ่งสมัยนี้ ข่าวสาร อินเตอร์เน็ต มีทุกแห่งหน ทำให้คนเกิดความ”อยาก”มากขึ้นในทุกๆด้าน, 💰จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ บางคนไม่สนใจว่าจะได้มันมาจากทางไหน จึงหาคู่มาSupport ด้วยซ้ำไป? แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนน่ะ:)
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา