13 ต.ค. 2022 เวลา 00:36 • ความคิดเห็น
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อสร้างปัญหาระยะยาว
โฆษณา