ระลึกจิตให้อยู่กับกายและลมหายใจเข้าออกบ่อยๆครับ ผู้ใดเอาจิตอยู่กับลมบ่อยๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่าชื่อผู้นั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงและชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริงครับ
  • 4
โฆษณา