13 ต.ค. 2022 เวลา 13:33 • ปรัชญา
เรื่องที่ 1 เราจะช่วยผู้ที่มีความทุกข์ให้กลับมามีความสุขโดยเร็วได้อย่างไร?
เขียนโดย เอ็กซ์ อทไวตะ
โฆษณา