13 ต.ค. 2022 เวลา 17:35 • ปรัชญา
ให้ความรู้สึกบางอย่างในจิตใจฉันวันนึงให้มันไม่รู้สึกอีกเลย ไม่อยากเจ็บปวด ไม่ต้องการได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นแล้วอยากให้เฉยชาไปเลย
โฆษณา