เงินไม่ใช่ "ความสุข" อันสูงสุด
เงินไม่ใช่ "พระเจ้า" บันดาลสุขทุกอย่าง
แต่ "เงิน" คือ
"สิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ"
ในการดำรงชีพในปัจจัย ๔
ถ้าไม่มีเงิน = ลำบาก
มีเงิน = สะดวกสบาย
  • 3
โฆษณา