คุณคิดว่า "อากาศ" มีจริงมั้ยล่ะครับ
ถ้าคิดว่ามีจริงนั่นล่ะครับ คือ คำตอบ
มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่า "ไม่มี"
เวรกรรมก็เช่นกัน 😊
  • 3
โฆษณา