มียาก็ดีนะ แต่ว่าทุกข์ เรื่องอะไร?
ถ้าทุกข์เรื่องไม่มีเงิน กินยาหายทุกข์ แต่เงินก็ไม่ได้งอกขึ้นมา. สรุปก็ทุกข์ไปอีกเรื่อยๆ วนซ้ำ
2 ถูกใจ
64 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...