ถ้าคนเราหันไปพึ่งยาเพื่อรักษาทุกข์ ทุกข์ก็ยังจะมาเพราะยามันหมดอยู่ดี
บอกตง...หนีทุกข์ไม่พ้นหรอกครับ
วิธีที่ดีที่สุด เพียงแต่เราไม่ไปแบกทุกข์ไว้ ทุกข์ก็สลาย โดยไม่ต้องพึ่งยาฮะ
  • 2
โฆษณา