15 ต.ค. 2022 เวลา 05:49 • ความคิดเห็น
เอาจริงมันก็ตอบยากนะค่ะ เพราะบางทีเมื่อเราได้สิ่งที่ต้องการมาแล้ว มันก็จะมีสิ่งที่ต้องการอย่างอื่นเข้ามาอีกไม่สิ้นสุดค่ะ อยู่ที่ความพอใจ พอดีหรือเปล่า
ก็คงเหมือนการทำธุรกิจ รวยแล้วก็อยากรวยอีก หาธุรกิจเพิ่มต่อยอดไปอีก
ชีวิตเราก็เหมือนการทำธุรกิจนะค่ะ
โฆษณา