15 ต.ค. 2022 เวลา 06:05
คนที่คิดและเชื่อเรื่องกรรม
และคนที่ไม่เชื่อ
เราอยู่ร่วมกันได้ในโลกนี้
ถ้าใครคิดจะทำ
น่าจะมีสิ่งนี้รองรับ
เช่นเครื่องจากเมืองนอกที่เราเคยเห็นตามข่าว
ตามสื่อต่างๆ
ที่ช่วยให้เขาได้จากไปแบบเรียบง่าย
ไม่เจ็บปวดทรมาน
ส่วนเรื่องกรรมที่ทำการตัดตอนชีวิตตนเอง
ตัดตอนธรรมชาติชะตากรรมตนเอง
ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคน นานาจิต
คนจะไป บางครั้งก็ไม่สนใจหรอก เรื่องกรรม
ถึงแม้จะเชื่อว่าเป็นบาปก็ตาม
คนเราแตกต่างทั้งนับถือและไม่นับถือ ไม่แยแส
ไม่เชื่อ ไม่เหยียด ไม่ลบหลู่ และเหยียด และลบหลู่
ดูถูก ตลก ต่อต้าน ตัดสิน ด่า
ต่างศาสนา ไม่มีศาสนา เมืองพุทธ และศาสนาอื่นๆก็มีอีกมากมาย
รัฐควรจะมีสิ่งเหล่านี้รองรับคนที่คิดจะไป
ไม่ว่าจะเมืองพุทธ หรือไหนๆ ศาสนาไหนๆ
ที่ไหน ในโลกนี้ ให้พวกเขาได้เลือก มีทางเลือก
ชีวิตทรมาน ชีวิตสุข ชีวิตสดใส ชีวิตหมองหม่น
ชีวิตมืดดำ
ศาสนาคน เลิกซะเถอะ การเกลียดชังกัน
ตัดสินกัน เปรียบเทียบกัน ต่อต้านกัน ดูถูกกัน
ว่ากัน ด่ากัน ชั้นดี ชั้นก็ดี ของฉันดีกว่า ของฉันดีกว่า
คุณมันแย่ คุณแหละแย่กว่า พวกคุณมันแย่
สุดโต่ง สายกลาง ซ้ายสุด ขวาสุด
โฆษณา