ความสุขอยู่ที่ความพอใจ
แต่ปริมาณความพอใจของแต่ละคน "ไม่เท่ากัน"
2 ถูกใจ
1 แชร์
166 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...